Overslaan en naar de inhoud gaan

Particulieren

Wanneer u als particulier uw oud ijzer bij ons inlevert, werken wij volgens een vaste procedure:

Herwegen Na het afladen van uw metaalafval wegen wij uw lege voertuig opnieuw op de weegbrug.

TIP!

Lever oud ijzer en metalen zoveel mogelijk gescheiden aan, dan kunnen wij u hiervoor een betere prijs geven. Een kleine moeite die u direct terugziet in hogere opbrengsten.

Metaalprijzen

De prijzen voor oud ijzer en metaalschroot kunnen dagelijks veranderen en komen tot stand in een markt van vraag en aanbod. Dit zorgt ervoor dat de prijs die u als particulier ontvangt voor uw metaalafval van dag tot dag kan variëren. Neem contact op voor prijzenmetaalprijzen

Legitimatieplicht en registratie koperhandel

Biedt u koper, koperkabels of een koperlegering aan? En wilt u contant uitbetaald worden? Dan bent u verplicht uw identiteitsbewijs te tonen. Metaalopkopers moeten gegevens registreren over de aankoop, over u en over uw identiteitsbewijs. Zo wordt het voor koperdieven moeilijker hun gestolen waar aan te bieden.

Acceptatiebeleid

Raak Metals heeft verschillende materialen geplaatst in een acceptatiebeleid voor metaalafval. Bij het inleveren van uw materialen dienen deze aan onderstaande acceptaties te voldoen:

Accu’s Accepteren
Asbest Weigeren
(auto)-banden Tegen bijbetaling per stuk
Batterijen Weigeren
Beeldschermen en beeldbuizen Weigeren
Bitumen aangehecht Vuilaftrek toepassen
Emulsies Aanhangend anders weigeren
ExplosievenWeigeren
Gasflessen Vulkop verwijderd & open gewerkt
Glasresten Tegen bijbetaling per ton
Grondresten Tegen bijbetaling per ton
Grondtanks Leeg & Schoon, met reinigingscertificaat
Hout Tegen bijbetaling per ton
Elektronica Accepteren
Isolatiehoudende voorwerpen Tegen bijbetaling per ton
Koelkasten/diepvriezers Weigeren
Koolstoffilters Tegen bijbetaling per stuk
Kunststoffen Tegen bijbetaling per ton
Metalen – ferro Accepteren
Metalen – non-ferro Accepteren
Olie Weigeren
Papier/karton Tegen bijbetaling per ton
Keramiek Tegen bijbetaling per ton
Puin/beton Tegen bijbetaling per ton
Radioactief materiaal Weigeren + procedure
Remtrommels/materialen Accepteren, mits asbestvrij
Smeermiddelen Enkel sporen, anders weigeren
Tanks (bovengronds) Schoon, gasvrij, mangat geopend
Transformatoren Accepteren, mits olievrij
Vaten, drums Accepteren, mits leeg en schoon
Verfblikken Accepteren, mits veegschoon
Verpakkingsmaterialen Tegen bijbetaling per ton
Vetten Weigeren
Wasmachines Accepteren, geen vergoeding
Zandresten Tegen bijbetaling per ton