Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zeer belangrijk voor Raak Metals. Wij werken graag mee aan een beter milieu en willen op een verantwoorde manier ondernemen. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan onze bedrijfsvoering, de veiligheid van onze medewerkers en van de werkomgeving en de kwaliteit van onze werkprocessen. Duurzaam werken staat bij ons eveneens hoog in het vaandel.

Duurzaam werken aan grondstof

Het verbruik van grondstoffen, en dus ook metaal, neemt sterk toe. Het is maar de vraag of de capaciteit van de aarde voldoende is om hierin te voorzien. Door metaal te recyclen creëren we grondstof voor nieuwe producten. Raak Metals recyclet het metaalafval duurzaam, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. De milieubelasting omlaag brengen met duurzaamheid is goed om de Nederlandse industrie blijvend te voorzien in een zekere hoeveelheid metaal als grondstof. Door met slimme oplossingen te komen en duurzaam te werken realiseren we een steeds hogere mate van hergebruik van metalen. U kunt zelf uw steentje bijdragen aan een beter milieu door uw metaalafval door ons te laten recyclen, bijvoorbeeld door het in te leveren bij een van onze vestigingen of door een container te huren wanneer u een grote hoeveelheid oud ijzer heeft. Samen met u werken we graag aan een duurzame toekomst voor de industrie van metaalverwerking.

Staal

Keurmerken

Raak Metals is in het bezit van verschillende keurmerken. Zo bieden wij u de meest optimale metaalrecycling. Hieronder vindt u een overzicht van de keurmerken die wij in ons bezit hebben.

MRF-Keurmerk

Wij zijn lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en in het bezit van het MRF Keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, met (toetsbare) zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

MRF

NIWO

Wij zijn houder van een VIHB-regisratie (uitgegeven door de NIWO). Deze registratie is verplicht voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland.

NIWO

ISO 14001 & 9001

Bij metaalrecycling staan de actuele milieuvoorschriften voortdurend voorop. Wij zijn vanzelfsprekend in het bezit van alle benodigde milieuvergunningen. De vestiging Tilburg en Best zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.

ISO 14001