Overslaan en naar de inhoud gaan

Oud ijzer Eindhoven

Oud ijzer uit regio Eindhoven komt vaak bij Raak Metals Tilburg of Best terecht. Dagelijks ontvangen wij metalen van bedrijven uit deze regio.

Oud ijzer Eindhoven

Raak Metals ontvangt dagelijks metaalafval van industrie en overheid in de regio Eindhoven. Het ingezamelde metaalafval wordt weer hergebruikt en ingezet als nieuwe hoogwaardige grondstof. Bij metaalverwerkende industrie ontstaat meestal productieafval of nieuw schroot in de vorm van nieuw gruis, nieuw plaat, aluminium plaat of roestvast staal. Oud ijzer, Eindhoven inwoners of bedrijven? Neem contact met ons op en wij komen het graag bij u ophalen.

Maakindustrie regio Eindhoven

Eindhoven is naast Airport Amsterdam en Mainport Rotterdam één van de drie economische pijlers van ons land. Ze zijn ieder goed voor zo’n van ons bruto nationaal product. Het begon natuurlijk allemaal met Philips en daarna de opkomst technologische bedrijven zoals bijvoorbeeld DAF Trucks en ASML waar nu metaalverwerkende toeleveranciers in de hele regio weer op aan sluiten. Ook de High Tech Campus heeft de laatste jaren gezorgd voor een enorme impuls op het gebied van internationale samenwerking van kennisinstellingen; in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dit maakt de regio het hart van de kennis- en maakindustrie in Nederland.

Grondstoffen

Voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige producten zijn grondstoffen, materialen of halffabricaten nodig. Deze zijn in de loop der jaren schaarser/duurder geworden door de wereldwijde hogere vraag in opkomende economieën, hogere kosten om ze te winnen of door handelspolitiek en exportbeperkingen van producerende landen als China.

Recycling en hergebruik

Om in de toekomst de concurrentie met andere High Tech regio’s en maakindustrie in de wereld voor te blijven zullen we ons minder afhankelijk moeten maken van leveranciers buiten Europa. Daar we zelf weinig grondstoffen hebben, zullen we moeten recyclen. Metaalrecycling is volgens rapporten van de Verenigde Naties nu maar zeker in de toekomst cruciaal voor een duurzame transitie. De grondstoffen van de toekomst zijn overal om ons heen en we gebruiken ze dagelijks in onze elektronische apparaten zoal telefoons, computers, vervoersmiddelen en andere gebruiksvoorwerpen.