Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitsgaranties

MRF Keurmerk

Bij de Metaal Recycling Federatie (MRF) zijn circa 150 van de kwalitatief beste bedrijven in de branche aangesloten. De MRF let sterk op de kwaliteit die haar leden bieden en heeft daarom certificering verplicht gesteld. Raak Metals heeft deze test met succes doorlopen en is daarom in het bezit van het MRF Keurmerk in Tilburg en Best.

Duurzaamheid voorop

Grondstoffen en dus ook metalen zijn schaars, terwijl het grondstoffenverbruik sterk stijgt. Het is de vraag of de aarde voldoende capaciteit heeft om de huidige groei aan te kunnen. Voor de Nederlandse industrie is een zekere aanvoer van grondstoffen echter noodzakelijk. Door voortdurend te innoveren in recycling, bijvoorbeeld in het beter benutten van reststromen afval, levert Raak Metals een wezenlijke bijdrage aan de toevoer van grondstoffen en aan de duurzaamheid van de industrie.

Containerservice waarop u kunt rekenen

U moet als bedrijf continu kunnen beschikken over een container voor metaalafval. Bij een volle container stokt direct de inzameling. Met onze containerservice kunt u erop rekenen dat wij op het afgesproken tijdstip de volle container ophalen en een lege er voor terug plaatsen. Dreigt de container sneller vol te raken? Dan kan dit bij ons worden gemeld met een telefoontje. Binnen 24 uur – of sneller indien nodig – wordt de container omgewisseld.

Snelle betaling

Wanneer u metaalafval bij ons inlevert, krijgt u duidelijke weegbonnen en overzichtelijke creditnota’s. Deze nota’s betalen we snel uit: binnen 3 dagen maken we het geld voor de bij u afgehaalde metalen over op uw rekening. We betalen direct de vergoeding voor metaalafval dat bij een van onze vestigingen in Tilburg of Best wordt aangeboden.

Een goede prijs

Wij beschikken over een vaste (inter)nationale groep afnemers van eindverwerkers en smelters. Daar hebben we direct contact mee en zo kunnen we de beste condities afspreken voor het inleveren van metaalschroot. U profiteert daarvan mee dankzij de aankoopprijs die wij u bieden. Daarnaast adviseren we u hoe u tot wel 40 procent meer opbrengst kunt halen uit het metaalafval.

Kijk voor onze aanpak bij meer rendement uit metaalafval.

Volledig gecertificeerd

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 9001. Daarnaast beschikken we over alle benodigde milieuvergunningen. Raak Metals is door het ministerie van VROM op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB) vermeld. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Helder in informatie

Wij kunnen u desgewenst voorzien van alle benodigde managementinformatie: marktontwikkelingen en prijzen, milieurapportages, (gescheiden) afvalhoeveelheden, opbrengsten, etc. Zo heeft u altijd zicht op het rendement dat u uit het metaalafval haalt.