Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn begrippen vormen meer en meer de leidraad in ons bedrijf. Met de MVO-zelfverklaring NEN-ISO 26000 wordt een belangrijke stap gezet om het nemen van maatschappelijke verantwoording te formaliseren en hierover verantwoording af te leggen aan onze stakeholders. In deze onderbouwing worden de initiatieven inzichtelijk gemaakt en stapsgewijs uitgevoerd. Dit betekent dat we bewust en structureel inhoud geven aan een maatschappelijke rol die ons bedrijf heeft uit respect voor nu en voor de generaties na ons.

Zelfverklaring ISO26000
Onderbouwing ISO26000