Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieuverklaring

Raak Metals heeft een zorgplicht voor het Milieu en streeft ernaar om negatieve milieuaspecten, die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de operationele processen, te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren. Centraal daarbij staan de eisen zoals vastgelegd in de milieuvergunning en de overige wet- en regelgeving.
Waar mogelijk zetten we in op het realiseren van milieuverbeteringen welke verder gaan dan de minimale wettelijke verplichtingen.

 

milieuBELEID

Raak Metals zet zich in om in de gehele keten op een duurzame wijze te komen tot een optimale kwaliteit van producten en diensten. We willen de best mogelijke wijze van recycling van metalen mogelijk maken. Door metalen te recyclen worden grondstoffen in wezen oneindig opnieuw benut.
Raak Metals BV wil zich in de voorhoede van de markt begeven wanneer het gaat om recycling van duurzame grondstoffen. Door marktontwikkelingen nauwkeurig te volgen en nieuwe initiatieven te ontplooien, willen we nét een stap verder gaan.

 

Doelstellingen milieu

Om het milieubeleid van de organisatie te verwezenlijken, hebben we haalbare en meetbare doelstellingen geformuleerd.
Milieudoelen richten zich op reductie van het energiegebruik, voorkomen van belasting van bodem en afvalwater, beperken van geluidemissie en bovenal: het samenstellen van partijen goed recyclebare metalen. 
Continue verbetering van de bedrijfsprocessen en beheersing van de milieurisico’s is geborgd is ons ISO14001 milieumanagement systeem.

 

Maatschappelijk betrokken

Raak Metals wil is een maatschappelijk betrokken werkgever. Waar mogelijk doen we een beroep op lokale aanbieders van materiaal, machines, onderhoudsdiensten, medewerkers. We steunen tal van maatschappelijke initiatieven welke de samenleving als geheel nét wat aangenamer maken.
Voor onze medewerkers creëren we een veilige omgeving met een maximale bescherming van de gezondheid. We bevorderen het welzijn van onze medewerkers en maken een langdurige inzet binnen ons bedrijf mogelijk.

Directie Raak Metals B.V.